Kon­takt

Tel: 669225220

SMS: 533716288

pro­fil na fb

Ema­il: szkolenia.biostudioagnes@gmail.com

lub sko­rzy­staj z for­mu­la­rza kon­tak­to­we­go poniżej…

Adres:
ul. Więc­kow­skie­go 13,
90721 Łódź

Ter­mi­ny kur­sów, szko­leń usta­la­ne indywidualnie.